SLUŽBY


Servis

  • záručný servis vykonávame záručný servis vysokozdvižných vozíkov EP, Focotruck, TCM a manipulačnej techniky EP
  • pozáručný servis vykonávame pozáručný servis vysokozdvižných vozíkov Desta, Detvan, TCM, Focotruck, Bauman, Transporta, Still, Yale, Nissan... a stavebných strojov HON a UNC
  • pravidelné kontroly servis pri poruche sa snažíme zabezpečiť max .do 48 hod., servisnými vozidlami, ďalej vykonávame stredné a generálne opravy vysokozdvižných vozíkov, manipulačnej techniky a stavebných strojov.
  • Vykonávame tiež opravy motorov značiek: - PERKINS - ZETOR - YANMAR - ISUZU - NISSAN- prevodoviek a meničov - diferenciálov - hydrauliky - nápravy  
Opravy a servis vykonávame v našich dielňach alebo priamo u zákazníka. Sme zabezpečený kvalifikovanými servisnými pracovníkmi a vybavený dvomi servisnými vozidlami.
 
 
VZV pre opravou
Pred opravou
VZV po generálnej oprave
Po oprave
 
 
 

Prenájom

 Ponúkame krátkodobý a dlhodobý prenájom vysokozdvižných vozíkov podľa aktuálnej ponuky, Ponúkame prenájom vysokozdvižných vozíkov aj počas opravy. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.
 
 

Technické prehliadky VZV 

Technické prehliadky VZV podľa normy STN ISO 3691 + Amd 1 Vykonávame pravidelné technické kontroly, podľa vyhlášky :
  • Vyhláška č. 208/1991 Zb.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel (prevádzková kontrola s intervalom max. 1 mesiac)
  • Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov - zamestnávateľ je   povinný zabezpečiť technickú kontrolu motorového vozíka (mobilného pracovného prostriedku) tzv. oprávnenou   osobou s periodicitou podľa právnych a ostatných predpisov a noriem § 5 ods 2a)
Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly. Požiadavky na tieto záznamy definuje STN 26 8805, ktorá uvádza povinnosť viesť o technických kontrolách tzv. Záznamová kniha podľa normy. Periodicitu a náležitosti záznamov o technických kontrolách podľa týchto predpisov potom určujú technické predpisy - normy napr.: STN ISO 3691+Amd 1 - 07/00   Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy určuje 1 - ročnú periodickú technickú kontrolu.  STN 26 8805 oprava - 1 (08.2005)   Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu a STN 26 8805/Z1 (01.2007) Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu. Norma určuje záznamy o technických kontrolách v "Záznamovej knihe" (podľa staršej verzie normy "Revízna kniha")  a popisuje požiadavky na preukázateľnosť kvalifikácie oprávnenej osoby.