ČO PONÚKAME?


Pri opravách kladieme dôraz na presné určenie poruchy, čím minimalizujeme cenu jednotlivých opráv. Vykonávametechnické prehliadky vysokozdvižných vozíkov a opravy pohonu LPG s vystavením protokolu o skúške plynového zariadenia. Taktiež vykonávame prestavby vysokozdvižných vozíkov na pohon LPG.